Slide 1

Jaké byly finanční výsledky Spurs v roce 2021?

Přeji všem všechno nejlepší do Nového roku a jako menší zpestření našeho webu přidávám účetní výsledky klubu s menší finanční analýzou a základní porovnání s našimi rivaly. Doufám, že se Vám tento článek bude líbit. Dotazy prosím směřujte do komentářů, rád na ně odpovím.

Článek bude mít několik částí. V té první představím a okomentuji naše účetní výsledky a přidám jednodušší finanční analýzu. V té druhé se pokusím subjektivně ohodnotit naši finanční situaci. A v té třetí Vám nabídnu srovnání základních účetních a finančních položek Tottenhamu, Arsenalu a Chelsea. To vše se pokusím vysvětlit laicky tak, aby i člověk bez účetního nebo finančního vzdělání si mohl udělat jakousi představu. Jako zdroje používám pouze oficiální účetní závěrky.

Část I – Finanční výsledky a analýza k červnu 2021

Tottenham a další fotbalové kluby uzavírají účetnictví vždy k červnu daného roku. Čili, finanční výsledky jsou za danou sezonu. Přidávám výkaz zisku a ztrát.

Příjmy

V příjmech lze vidět postupný rostoucí trend, což je nedůležitější položka, která nastavuje šíři našeho rozpočtu. Naše příjmy se skládají ze čtyř položek. Je dobře vidět, jak nový stadion téměř zdvojnásobil příjmy z prodeje lístků (sezona 2020/2021 byla bez diváků). Položky TV a Media a Komerční se také zvyšují díky rostoucí popularitě klubu a účasti v Evropě. Dá se očekávat, že příjmy z Prodeje lístků a TV a Media nejsou úplně závislé na výsledcích na hřišti. Na druhou stranu příjmy z Komerční můžou být dost ovlivněné výsledky na hřišti. Příjmy z UEFA Prize Money jsou ze sta procent podmíněné naši účasti v Evropě. Jak lze vidět, provozní náklady se postupně zvyšují. 

Za posledních 5 let se nám podařilo zdvojnásobit příjmy. Tím pádem se dá i říci, že náš rozpočet je dvojnásobný v porovnání s tím před pěti lety (nezohledňuje inflaci). Toto vnímám jako obrovský úspěch a jistojistě nás to řadí mezi finančně nejsilnější kluby v Evropě. 

Provozní náklady

Provozní náklady jsou náklady vynaložené na provoz klubu na denní bázi. Tyto položky nezahrnují finanční náklady ani obchodování s hráči. Stejně jako příjmy stoupají i provozní náklady, a to především na platech personálu, čili hráčů. Zajímavým ukazatelem efektivity hospodaření je měřítko, které ukazuje % provozních nákladů vůči příjmu. Jinými slovy, kolik % příjmů je vynaloženo na provozní náklady. 

Čím větší číslo, tím efektivita klesá. Nejlépe jsme na tom byli v roce 2018. Poslední roky se ovšem efektivita zhoršuje, a to i tím, že nám klesly příjmy. Provozní náklady se moc snížit nedají, protože hráči mají platné smlouvy, proto je výše příjmů nesmírně důležitá. 

Nákupy a prodeje hráčů

Tato položka je vyznačená červeně. V posledních letech více a více investujeme do hráčů. Ten tzv. net spending sice není nijak do očí bijící, ale trend vidět lze.

V tomto případě je lepší, aby EBITDA jako % příjmů byla co nejvyšší. Čím vyšší procento, tím efektivnější je klub v hospodaření.

EBIT a EBITDA

EBIT je provozní zisk, která ale nezahrnuje finanční náklady, daňové náklady a výdaje nebo příjmy spojené s obchodováním s hráči. 

EBITDA je to samé jako EBIT, akorát v sobě ještě navíc nezahrnuje odpisy na hráče a na dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek. EBITDA je asi nejlepším ukazatelem provozního toku peněz. V podstatě to znamená, kolik cashe teče do firmy před splněním finančních a daňových nákladů. Čím vyšší EBITDA je, tím lepší. Naše EBITDA se dlouhodobě pohybuje na velice dobré úrovni kolem 100 milionů liber.

Proč je EBITDA lepší než EBIT? Protože EBITDA v sobě nezahrnuje odpisy. Naše odpisy se za poslední dva roky najednou zvýšily o 50 milionů liber. Toto je dané novým stadionem. Mít vysoké odpisy se vyplatí, protože nepředstavují odtok peněz, avšak přesto sníží zisk před zdaněním i následnou daň, která ovšem odtok peněz představuje. 

V tomto případě je lepší, aby EBITDA jako % příjmů byla co nejvyšší. Čím vyšší procento, tím efektivnější je klub v hospodaření.

Finanční náklady

Finanční náklady jsou náklady na půjčky, které máme na stadion i hráče. Jak lze vidět, tyto náklady se za poslední roky výrazně zvýšily kvůli půjčce na stadion.

Zisk (ztráta)

Do zisku po zdanění se započítává úplně všechno: příjmy vsechny, náklady, obchodování s hráči a daně. V posledních dvou letech jsme ve ztrátě, a to především kvůli nižším příjmům a nákupu hráčů. Zisk nebo ztráta ovšem nepředstavují opravdový tok peněz, a to především kvůli odpisům, ale také kvůli tomu, že pokud koupíme hráče, tak ho většinou nezaplatíme najednou, ale po částech v následujících letech. Účetní ztrátu nevnímám jako katastrofu, reálná ztráta je zanedbatelná.

Tak to bychom měli položky z výkazu zisku a ztrát. Nyní přejdu na rozvahu, kde budete mít možnost vidět náš nemalý dluh. Jenom pro informaci, dlouhodobá aktiva tabulka neukáže, protože to nepovažuji za podstatné. V případě zájmu si rozklikněte link pod článkem, která vás dovede do výroční zprávy.

Pohledávky

Znázorňuji pouze pohledávky (čili peníze, které můžeme v budoucnu očekávat), které vychází z prodeje hráčů. V letošní sezoně můžeme očekávat přítok 30 milionů liber.

Závazky a dluh

A nyní se dostáváme k problému, a to jsou naše závazky a dluh. V letošní sezoně musíme zaplatit 64 milionů za nákupy hráčů a 62 milionů za další krátkodobé závazky (část tvoří splátka stadionu).

Suma sumárum, co se týče krátkodobých pohledávek a krátkodobých závazků, tak v letošní sezoně očekáváme odtok peněz v hodnotě kolem 96 milionů liber. Teď se samozřejmě naskýtá otázka, z čeho tento odtok budeme platit. 

Z naší půjčky zbývá zaplatit 852 milionů liber. Lze vidět, že tato částka se zvětšila a to proto, že jsme si cca 250 milionů dále půjčili. To že si dále půjčujeme znamená, že buďto naše provozní aktivity nepokryjí smluvený odtok peněz, a nebo, že Levy tímto způsobem dále pumpuje cash do klubu, aby udržel jeho konkurenceschopnost. V předchozí sezoně naše provozní aktivity byly -9 milionů liber, a to především kvůli splátce závazku přes 100 milionů liber za nákupy hráčů. Jak jsem již psal výše, letos budeme muset zaplatit cca 96 milionů na krátkodobých závazcích. Očekával bych tedy, že provozní aktivity to opět nepokryjí. 

Jenom pro vysvětlení, každá firma má celkem tři aktivity: 

  1. Provozní: sem patří příjmy, provozní náklady a tok peněž vyplívajících z krátkodobých pohledávek a závazků. V sezoně 2020 naše provozní aktivity vygenerovaly přes 90 milionů liber, v minulé sezoně zmíněných -9 milionů.
  2. Investiční: sem patří nákupy a prodeje hráčů a investice do dlouhodobého majetku (stadion, tréninkové centrum atd…)
  3. Finanční: sem patří financování klubu, půjčky a splátky a taká vyplácení dividend majitelům. Zde bych rád opět zdůraznil, že klub neplatí žádné dividendy! 

V minulé sezoně jsme měli celkový odtok peněz kolem 80 milionů liber, v sezoně 2020 jsme měli přítok peněz kolem 100 milionů liber. COVID a především načasování závazků v tom hrají klíčovou roli. 

Výše našeho dluhu kolem 850 milionů liber je opravdu velká. Jednou tady zazněla otázka, jestli problémy se zadlužeností se neodvíjí od schopnosti tu zadluženost splácet. Toto tvrzení je pravdivé, ovšem má své meze. Připravil jsem proto metriku, která se v angličtině jmenuje „leverage“. Tato metrika nám pomůže odpovědět. Vzoreček je: Dluh/EBITDA a výsledek je v násobcích. Jde o to, kolikrát se EBITDA vejde do našeho dluhu. Z analýzy vyplývá že současná EBITDA by dluh splatila za 9 let. Násobky metriky EBITDA se v investičním bankovnictví používají pro srovnávací účely. Samy o sobě jsou užitečné k poukázání trendu. Dalo by se říci, že čím vyšší násobek, tím nižší je schopnost splácet dluh. Abychom měli opravdu dobrý obrázek, museli bychom tuto „leverage“ vypočítat pro aspoň 6 našich rivalů. Poté bychom dali násobky dohromady, vypočítali průměr a poté porovnávali náš 9,05x násobek s ostatními. Pokud by vyšel podstatně vyšší, věděli bychom, že na tom nejsme vůbec dobře. Bohužel vypočítaní EBITDA vyžaduje celkem dlouhý a náročný proces. Já momentálně nemám kapacitu to počítat i pro jiné kluby. I tak se ale domnívám, že míra naší „leverage“ je vysoká a musí být adresována.

Část II – subjektivní popsání finanční situace

Za posledních pět let se nám podařilo zdvojnásobit příjmy i výdaje (rozpočet). Obří zásluhu na tom má nový stadion a rostoucí popularita klubu. Příjmy z prodeje lístků se za posledních pět let více jak zdvojnásobily a příjmy Komerční se dokonce ztrojnásobily. Vyšší příjmy znamenají vyšší rozpočet na nákupy hráčů i na jejich platy.

Můžeme celkem bezpečně říci, že náš rozpočet by se starou WHL byl o asi 30 milionů liber každoročně nižší (po odečtení finančních nákladů). Až dluh splatíme, nový stadion nám rozpočet rozšíří o asi 50 milionů liber. Pokud se nám podaří sehnat „naming rights“ na stadion, tak se náš roční rozpočet zvýší o 50 milionů + roční příjem z naming rights (odhadem 20 – 30 milionů liber).

Při studii výkazů mi přijde, že Levy jede nadoraz. Snaží se do klubu pumpovat peníze i za cenu zvýšení zadlužení. Toto přímo odporuje častému tvrzení, že Levy a ENIC jedou jenom na profit. Není to pravda, Levy klub posouvá k hranici dlouhodobé finanční stability. Jinými slovy mi přijde, že jedeme nadoraz. Jsem přesvědčený, že v současnosti klub nemá prostředky na vetší nákupy hráčů. Dále jsem také přesvědčený o tom, že je v zájmu nás všech, aby se klub na nákupy hráčů už více nezadlužoval.

Pokud budeme mluvit o investicích do kádru, tak prostředky můžeme dostat třemi způsoby. Ten první je si prostě půjčit a zvýšit tak dluh. Toto se nestane. Ten druhý je, že vlastníci do klubu vloží další kapitál, který se použije buďto přímo na nákupy nebo na umoření dluhu. Tuto variantu vnímám jako hodně málo pravděpodobnou. Třetí způsob je nejreálnější a to ten, že získáme prostředky prodejem hráčů a za ně nakoupíme nové hráče. Ať už tak nebo tak, opravdu si myslím, že nás nějaká zásadnější investice do kádru nečeká, pokud Levy a ENIC nepřihodí něco ze svého.

Co se týče čistě obchodní problematiky a pokud vezmeme výsledky na hřišti stranou, Levy si zaslouží pochvalu. Odvážím se říci, že z našeho klubu udělal už navždy jeden z nejbohatších klubů na světě. O naši budoucnost se díky novému stadionu už bát nemusíme. Klub je naprosto soběstačný a je a bude schopen pravidelně generovat vysoké sumy. Jenom se obávám, že si teď pár let budeme muset na větší investice do kádru počkat. Z mého pohledu je důležité najít tu nejlepší střední cestu, která bude naplňovat současný potenciál a zároveň bude reflektovat dluhové zatížení. 

Dalším důležitým krokem pro Levyho bude sehnat „naming rights“ na stadion a pokusit se vyjednávat ještě lepší Komerční podmínky.

Jako shrnutí přidávám poslední graf, který ukazuje růsty příjmů, provozních nákladů, EBIT a EBITDA v čase. 

Část III – porovnání s rivaly

V poslední části nabídnu porovnání s Arsenalem a Chelsea. Arsenal bohužel ještě nepublikoval čísla k červnu 2021. Částky jsou v milionech liber. 

V celkových příjmech je krásně vidět, jak jsme se dotáhli na naše rivaly. 

V prodeji lístků Chelsea zaostává kvůli nízké kapacitě. Očekávám, že v této položce budeme první díky nejvyšší kapacitě i drahotě lístků.

V TV a Media příjmech zase zaostáváme my. Těžko říci, proč to tak je. I finále v LM nám přineslo méně než rivalům.

V Komerčních příjmech jsme trochu překvapivě před Arsenalem. Vypadá to, že marketing Tottenhamu dobře funguje. Sem by mohly spadat boxingové zápasy a zápasy Amerického fotbalu. Levy je v tomto velice silný.

Chelsea má opravdu vysoké provozní náklady, proto nízký EBIT.

Oproti našim rivalům ale máme 2x – 3x výše závazků včetně dluhu. Toto nás samozřejmě staví do dočasné nevýhody.

Pokud bych měl odhadnout, kdo je na tom na základě finančních výsledků nejlépe, tak bych řekl Arsenal, který pravidelně generuje slušné příjmy a má relativně nízký dluh. Obrovská nevýhoda Arsenalu je však jeho lhostejné vedení. Naopak nejhůře je na tom, podle mého názoru, Chelsea, která má opravdu vysoké provozní náklady a navíc jednou bude muset rozšířit kapacitu stadionu. 

Co se týče businessu, Levy je extratřída. Jak můžete vidět, náš klub roste a během 5 let se dotáhl na naše rivaly. Věřím, že nás čekají velice dobré časy. Teď je jen potřeba zůstat trpělivý a snížit dluh. Pár let to potrvá, ale bude to stát za to. Hodně rychle jsme si navykli na skvělé výsledky a automaticky očekáváme vysoké investice do kádru. Doufám, že tento článek objasnil finanční situaci klubu nejen mně, ale i Vám.

pitrys

https://www.tottenhamhotspur.com/the-club/investor-relations/annual-reports/
Share:
5 4 votes
Article Rating
Upozornit na nové komentáře
Upozornit na
37 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Reaper
2 let před

Wow … perfektně sepsáno … díky moc! 🙂

Rozen
2 let před

Článek na úrovni, jen tak dál!

StevieY
Editor
2 let před
Reply to  Rozen

Na to, jakou máš hezkou fotku to skoro zní, jako že naše ostatní články na úrovni nejsou! 😛

Last edited 2 let před by StevieY
Rozen
2 let před
Reply to  StevieY

Nemůžu soudit, je to první po dloooouhé době, který jsem tady četl.

StevieY
Editor
2 let před

Díky moc Pitrysovi za super analýzu! A připomínám, že pokud má kdokoli další nápad na zajímavý článek týkající se Spurs, tak rádi zveřejníme. 🙂

StevieY
Editor
2 let před

A rovnou se tedy zeptám – v článku píšeš, že jednou z možností jak získat finance je, že ENIC by vložil do klubu vlastní peníze. To, že tak nejspíš neučiní, je hádám proto, že v tom z obchodního hlediska nevidí smysl – mohl by se vyhrát pohár, ale z finančního hlediska by se to stejně nevyplatilo.
O co mi ale jde – jakým způsobem by do klubu peníze vložili? Pomocí sponzorské smlouvy tak jako to dělá třeba ManCity? Protože pokud vím, tak stále platí nějaká pravidla FFP a ty nemůžeš jen tak do klubu pumpovat peníze, nebo to už padlo?

pitrys
2 let před
Reply to  StevieY

Myslim, ze pro majitele (ENIC 85% a Levy 15%) je investicni nesmysl do klubu nasypat penize, protoze se jim zcela jiste nevrati. Z investicniho hlediska by prisypat do klubu pouze melo smysl, kdyby se tim podarilo zvysit zisk a tim ziskat vice na dividendach. Klub ale zadny dividendy neplati.

Teoreticky, Levy by si mohl rict, ze kdyz prisype svoje penize, tak tim zvysi “hodnotu” klubu a ze pokud by ho nekdy chtel prodat, tak se mu to investice vrati. Toto by ale byla nesmirne odvazna myslenka. Nicmene si myslim, ze toto je jedina motivace sejku kupujicich City, PSG, Newcastle atd… Neco ve smyslu, kdyz klub koupim za 100m, dam do nej dalsich 300m, tak kdyztak ho pak prodam za 400m a budu na nule. Vzhledem k tomu, ze potencialni takeover je zavisly na tak velkem mnozstvi faktoru, tak se toto neda ani nijak analyzovat. V tomto pripade si jsem skoro jisty, ze tito majitele jsou smireni s tim, ze navratnost jejich “investice” bude mensi nez 0%.

Na netu se snazim pochopit, co vlastne ta FFP je. Chapu to tak, ze klub nesmi investovat do hracu vice nez je soucet zisku za posledni tri (nebo X) roku. Takze pokud je soucet zisku za tech X let (coz je urcene nejakou formulou od UEFA) negativni, tak si myslim, ze klub nesmi nakoupit zadneho hrace na DLUH (protoze ze sveho na to nema). Tolerance ovsem je, pokud majitele prisypaji ze sveho, nicmene strop je take nekde kolem 40 mega. NUFC pujde touto cestou.

Jinak k otazce jak by do klubu kapital vlozili… nevim, jake ucetni klicky na toto existuji. Ten nejjednodussi zpusob je proste poskytnou svuj vlastni kapital (vlastni kapital a cash jdou nahoru na obou stranach rozvahy). Tento cash se pak pouzije na splatku dluhu nebo primo na nakup hracu. Pokud bude pouzit na nakup hracu, tak se predpoklada, ze tito hraci zvysi prijmy klubu. Jak je toto ale tezke predpovedet…

V tomto se uplne neorinetuji. Pokud bychom se nejak zamysleli nad tim, jestli Levy jel na Bahamy jednat se Sugarem o prisypani penez do klubu, tak si myslim, ze z investicniho hlediska by do toho rozumny clovek nesel. Pokud do toho Levy pujde, tak si proste bude chtit za svoje penize koupit uspech Tottenhamu a tim to asi konci.

mindaCZ
2 let před

Naprosto perfektní článek a finanční analýza, která i mně jako lajkovi, který ví o takových věcech prd, hezky objasnil jak to funguje.
A taky snad tady některým, kteří furt nadávají na Levyho, otevřel oči. Je jasné, že to že jsme se za poslední roky posunuly tam kde jsme teď je jeho zásluha hlavně

Barbarossa
2 let před

Dikec za článek. Jediné, co asi jiným není jasný, proč vedení, vzhledem k finanční situaci zvolili Conteho styl. Jistě půjdeme po hráčích zadara, ale jestli nebyla lepší cesta s mladším kádrem a menším tlakem na umístění. Fans by to pochopili a podpořili. Něco jako Lampard v Čelski. A až se dostaneme z dluhů, tak …..

Last edited 2 let před by Barbarossa
Reaper
2 let před
Reply to  Barbarossa

To je moc dobrá otázka, na kterou se trochu bojim znát odpověď. Nebudeme si asi nic nalhávat … Conte tady (zatím) není kvůli kohoutovi na dresu, ale kvůli výzvě. Je to winner s obrovským egem a pokud nebude cítit výraznej posun k lepšímu ať už se stávajícíma hráčema nebo s posilama, tak to tady rozhádá a bude to horší než lepší. Podle mě jsme teď v poměrně výhodný situaci pro to, aby nebral případný neúspěch na lednovým transfermarktu jako tragédii. Nejsme v evropských pohárech, takže dohrávky, který máme “v kapse” jsou pro nás TEĎ velikou výhodou. Co se týče přestupů a budování kádru dle vlastních představ, tak to se uvidí hned v prvních dnech/týdnech letního přestupáku… Conte nebude chtít čekat na deadline day, ale bude tlačit na kompletní ketní přípravu, kde si svůj tým umí perfektně připravit na sezonu. Tam se bude lámat chleba! Což ale ať chceme nebo ne trochu nahání strach … viz článek výše … kvalitní posily pro Conteho nebude jednoduchý přivést a z každý tiskovky zní jedna a ta samá věta: “Já svoji práci odvedl a ocenil současný kádr, teď je to na vedení klubu, jakým směrem se chce dát” … to jeho “evaluation of the squad” a “this is club’s decision” už by mohli novináři psát dopředu před tiskovkou 🙂 🙂 🙂

pitrys
2 let před

Pricina problemu? :

(Ceny jsou cca)
Ndombele: 63m
LoCelso: 46m
Clarke: 15-20m
————————
cca. 130m vyhozenych uplne do hajzlu, tito hraci nemaji na zaklad

+ Doherty: 15m
+ Sess: 20m
———————–
130m + 35m = 165m

Tito hraci jsou pro me odepsani a tim i neco kolem 165m. Mozna se chytne Sess, ale pochybuju.

Soucasny tym drzi:
Kane: 0m
Dier: 3m
PEH: 15m
Skipp: 0m
Lucas: 30m
Son: 20m
Winks: 0m
——————–
cca. 68m

Jestli nekde hledat chybu, tak v katastrofalnim skautingu. Celkem slusne vysledky dlouhodbe drzi hraci, kteri jsou budto odchovanci, nebo jsme je poridili za pakatel. V poslednich letech jsem i nabyl dojmu, ze transfery neridi coach, ale Levy (ktery asi ma nejaky tym scoutu). Delame to jako Sparta… koupime toho, kdo se zrovna na trhu nabidne, anizbychom o tom premysleli. Katastrofalni scouting se rovna prodelacny investice. V roce 2008 spatne investice do derivatu CDO zpusobilo kolaps Lehman Brothers. V tomto klub neskutecne selhal. Scouting je investovani a spatne dlouhodobe investovani vede do prdele.

Dan_THFC
2 let před
Reply to  pitrys

Souhlas. Každopádně nejsme jediní, kdo má problémy s hráči, co klub stojí nejvíc. Chelsea a United jsou na tom poslední roky dost podobně (Werner, Lukaku, Pulisic, Haverz, Ziyech, Pogba, Sancho, van de Beek), ne-li hůř, nicméně pro ně to není až taková rána jako pro nás. Nevím, jestli ti hráči nejsou připraveni na tlak, pod kterým se hraje v PL nebo jsou prostě jen spokojení s tím, kolik jim cinkne na účet a nemají takové ambice jako jiní.
Taky vidím problém v tom, že ty přestupy řeší někdo z vedení a trenér nemá až takové slovo (nebo je ve finále rád, že mu přivedou aspoň někoho). Scouting neexistuje a jdeme po úplně očividných možnostech, které jsou zrovna víceméně k dispozici bez ohledu na to, jak moc se nám daní hráči hodí. Koupili jsme Dohertyho a dva roky jsme nehráli s RWB. Koupili jsme Sessegnona, který hrál ve Fulhamu LW/LWB a dlouho jsme ho stavěli na LB. Za velké poměrně velké peníze (20 + Lamela?) přišel Gil a nehrál po Nunem ani Contem. Teď jdeme po Traorem a budeme doufat, že se rozehraje na RWB, i když tam zatím nikdy nehrál? Takový scouting můžu dělat taky..

dusepe
2 let před

Já bych chtěl také poděkovat za perfektní článek. Musela s tím být hromada práce, takže autor má můj velký respekt. Musím říct, že ten článek mě donutil na věci změnit náhled, i když jsem asi k úhlavním Levyho hejtrům nikdy nepatřil. Se špatným scoutingem také souhlasím. Za mě je velká škoda, že za takové situace, kdy potřebujeme koupit dobré hráče za rozumnou cenu, nelovíme v Champu. Podívejme se třeba na West Ham – Bowen, Benrahma, za mě skvělé nákupy ve druhé lize a dneska patří k nejlepším v týmu. Myslím si, že Ville se povedl třeba i Ollie Watkins, Mason Mount v Chelsea a mohli bychom pokračovat. My jsme koupili Rodona, za mě velice perspektivního stopera, a upřímně nechápu, proč nedostává prostor. Třeba na úkor naprosto marného Tangangy. Jestliže jsme v této finanční situaci, tak je to podle mě cesta, která se přímo nabízí a máme mnoho příkladů konkurentů v lize, že to funguje. Vůbec by mi nevadilo takto investovat, než kupovat nějaké zlevněné varianty “rádoby” hotových hráčů odněkud ze Španělska, Francie a podobně, kteří se pak stejně mezi opory nezařadí. Tedy většinou nezařadí, abych nebyl úplně ke všem nespravedlivý.

Kico 19
2 let před

Velmi zaujimavy clanok👍 hadzat vsetku vinu za sucasnu situaciu na Levy je urcite blbost. Ano ten pan urobil zopar zlych rozhodnuti (kazdy clovek je omylny), ale na druhu stranu nas dostal z priemeru ku spicke v anglicku ( aj vdaka stastnemu rozhodnutiu angazovat pochettina). Bohuzial novy stadion si vybral svoju dan na ukor kadra ale myslim ze vymenovanim Paraticiho a Conteho dal Levy fanusikom opat nadej na lepsie casy. Urcite nemozeme teraz ocakavat nakupy za 50+ mega ale verim ze paratici a conte dokazu vybrat vhodnych hracov aj bez velkych penazi. Ndombele, Lo Celso a Alli su vraj na odchode a uz to je dobre znamenie od Conteho. On takychto hracov tolerovat nebude a bude hladat hracov ktori budu po ihrisku jazdit a nechaju tam 100%. Nie vzdy su velke miliony zarukou uspechu.

Dan_THFC
2 let před

Vypadá to, že tento týden bude na přestupáku opravdu docela rušno. Adama Traore je už velice blízko a hlavně se řeší zbavení se Ndombeleho (PSG), Alliho (Newcastle/Everton) a celkem překvapivě i GLC (Sevilla), který prý nemá dobrý vztah jak s Contem, tak i s většinou týmu. Škoda jen, že to trvá tak dlouho..

Dan_THFC
2 let před

Hahaha, Adama Traore => Barcelona.. No, jestli jsme se měsíc snažili srážet cenu o milion dva dolů a čtyř dny před koncem přestupáku nám ho vyfoukne Barca na hostování, tak to už je moc i na mě. 😀

Last edited 2 let před by Dan_THFC
Kico 19
2 let před

Vraj sme boli naozaj velmi blizko aby sme ho ziskali, ale ze sa nedohodli na platovych podmienkach a potom do toho vstupila Barcelona. Kedze je ich odchovancom tak nevahal. Conte musi byt naozaj stastny ze mu bude na wingbackovi nadalej šmatlat royal a doherty🤦 to sme sa teda zase raz predviedli na prestupovom trhu😆 uz to moze zachranit jedine nakup Lampteyho, co je asi nerealne.

mindaCZ
2 let před
Reply to  Kico 19

Já zase slyšel verzi, že údajně nechtěl hrát na pozici rwb.. Což se mu ani nedivím, když neumí dát přesný, kvalitní centr do vápna a nebo nějakou finální přihrávku…

Dan_THFC
2 let před
Reply to  mindaCZ

Na druhou stranu nevím, co chce hrát v Barceloně. Když si uvědomím, že v La Lize se Bale s Hazadem berou jako dřeváci, tak jsem zvědavej, co budou říkat na Traoreho. 😀

Dan_THFC
2 let před
Reply to  Milas

Jo, taky se z toho nehroutím. Ale myslím, že by byl platný. Teď to nakonec asi dopadne tak, že budeme mít ještě horší kádr než na začátku ledna.

2 let před
Reply to  Kico 19
Kico 19
2 let před

No a po Traorem nam Liverpool vyfukol aj Luisa Diaza z Porta. Ponukli sme viac ako pool ale hrac poziadal klub aby ho predali do Liverpoolu. Dalsie prestupove okno typicky Tottenhamske😝 za nas uz tusim nikto nechce hrat😂 Antonio sa v lete zbali a bude utekat kade lahsie😆

Barbarossa
2 let před

Já bych nepanikařil. Traore byl celkem problematický nákup
. Jako RWB by potreboval zlepšit defenzívu, jestli by to vůbec fungovalo, a jako křídlo je hodně sterilní. Diaze neznám, ale taky bude potřebovat čas. Takže by to byly stejně až hráči od léta, než by zapadli. Hlavně by jsme neměli propadat panice. I s tímhle kádrem v poho konkurujeme Ars, Manu a WHU. Tlak vytvářejí media a do Spurs se dobře trefuje. Netajime se ambicemi,i když problémů máme spoustu. Paratici byl najat právě aby předešel otřesným transferům ven i do. A kdyby i Conte zdrhal,pořád je tu Poche jako možná budoucnost. Royal i Sess se můžou zvednout, začne hrát Romero a Sony, Gill se zlepší možná na loan.Hlavne se spíš zbavit toxicity,jako TN nebo GLC a Ali. Snažíme se o kvalitní hráče, to je dobře. Holt nemáme takové jméno a zaruku úspěchů jak Barca,nebo Pool. Ale hlavně žádné panicbuy.

Last edited 2 let před by Barbarossa
mindaCZ
2 let před
Reply to  Barbarossa

Vidím to úplně stejně

Milda
2 let před

A k čemu vlastně Pool potřebuje Diaze , tam někdo končí ?

Lehce
2 let před

Nakup Diaze bych absolutne nepochopil. My potrebujeme praveho beka a kreativniho zaloznika. Toto kdyby se podarilo v lednu tak si myslim ze muzeme konkurovat o boj 4

pitrys
2 let před

Traore by byl hloupy nakup. Je to presne typ hrace, ktereho nepotrebujeme – dalsi running back nehodici se do kombinace. Nase kombinace je marna. Lucas a Sonny do ni moc nejsou (ikdyz Lucas se ted hodne zlepsil v tomto aspektu). My spise potrebujeme kreativitu – hrace, ktery mic podrzi, ale zaroven bude umet hru zrychlit. Typ Modrice nam chybi. V tomto ohledu se tam typove hodi Winks, ten je ale slaby (stejne jako lenoch Ndombele). Proti silnejsim tymum je krasne videt, jak jako proti nim nic nezmuzeme, protoze jako tym nemame hrace, kteri by byli soupere prehrat. PEH, Skippy, Son, Emerson, Regi… muzou byt OK, ale proste to s micem pod tlakem moc neumi.

Jsem zvedavy na Bergwijna… jak jsem ho nedavno odepisoval, tak ted zacal hrat min posrane a neco v sobe ma. On je do kombinace urcite lepsi nez Sonny.

Jak se to jevi, penize nyni na prestupy moc nemame. Je dulezite, abychom se zbavili shitu a lenochu, co u nas nemaji budoucnost. Bohuzel to ale vypada, ze je nikdo nechce. Asi si budeme muset do konce sezony vystacit s tim, co mame. Brana do LM rozhodne neni uzavrena. Myslim, ze mame sanci i s timto materialem.

Lehce
2 let před
Reply to  pitrys

Jako pokud se podari a vypada to zatim dobre se zbavit Lo slow a Deli a Lenocha alspon na loan, tak defacto ten jediny top urgent je kreativni zaloznik, pokud se to nejakym zazrakem podari tak nejsme bez sance, ale pokud ne tak budem v prdeli. Uplne v prdeli nejsme aby jsme nedokazali privest jednoho alspon napul top kreativniho hrace. Pokud edokazeme naverbovat alspon jednoho plnohodnotneho hrace, tak je to od nas pouze hruby amaterismus, co nema spolecneho nic s hospodarenim klubu.

mindaCZ
2 let před
Reply to  Lehce

A jakého aspoň napůl top kreativního hráče bys sis představoval teď v lednu? Kdo nám prodá teď v lednu takového hráče který hned zvedne kvalitu základní sestavy? To by mě zajímalo

Lehce
2 let před
Reply to  mindaCZ

Tak od toho tam mam lidi aby vedeli o moznostech, ja ostatni hrace moc nesleduji krome nasich, takze ti nereknu, ale urcite na trhu neco bude

mindaCZ
2 let před
Reply to  Lehce

Já to malinko sleduju a abych řekl pravdu tak mě napadá snad jediný Aouar z Lyonu, ale stejně teď v lednu to by byla pálka, takže to je prostě těžké takové hráče kupovat teď

2 let před
Reply to  pitrys
Venca
2 let před
Reply to  pitrys

Ja Ti nevim, nerikam, ze by se k nam Adama hodil, ale nasemu kadru chybi rychlost, Sonny je kolikrat rychlejsi nez mic.. jedinej kdo ma rychlost a k tomu adekvatni dribling je Lucas… mozna v tom videl Tonda prinos do tymu, ze nekdo veme mic a vyveze ho, to proste Royal ani Doherty neumi… no kazdopadne souhlas, ze i typ Modrice nam chybi, neni kreativita, neni finalka, neni myslenka… co se neda Contemu vytknout ze tyhrace dokazala namotivovat, je videt, ze konecne chteji vyhravat…ale proste s timhle kadrem to na titul fakt nebude😉

Venca
2 let před

Tak pry na 99,9 Kusulevski, vytrhne nam trn z paty? Tak doufam, ze si ho sam pral Conte a ne, ze mu Para s Levy koupili neco co bylo a on to nechtel😌

37
0
Would love your thoughts, please comment.x